Phương châm cơ bản về bảo mật thông tin được quy định như bên dưới, được đăng tải trên các phòng ban của trụ sở chính, được thông cáo cho nhân viên và những người liên quan biết, đồng thời được thông báo theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty chúng tôi lấy công việc tư vấn phần mềm làm cốt lõi, không ngừng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngay cả trong tương lai, để cung cấp dịch vụ có thể làm hài lòng khách hàng, chúng tôi nỗ lực bảo vệ sản phẩm/ tài sản thông tin tránh khỏi những nguy cơ như sự cố/ hiểm họa/ tội phạm trong thời buổi xã hội công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Ngoài ra, để đáp ứng lòng tin của khách hàng và xã hội, chúng tôi xây dựng phương châm cơ bản về bảo mật thông tin, đồng thời hướng dẫn phối hợp trong nỗ lực bảo mật thông tin trong công ty.

    1. Hoàn thiện hệ thống nội bộ và chính sách bảo mật thông tin

Để duy trì và cải thiện sự an toàn bảo mật thông tin, công ty chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện hệ thống quản lý cần thiết, xây dựng chính sách bảo mật thông tin cần thiết như một quy tắc chính thức trong công ty.

    1. Trách nhiệm và cải thiện thường xuyên trong lãnh đạo

Lãnh đạo công ty chúng tôi chỉ đạo phải luôn đảm bảo để tài sản thông tin của công ty và khách hàng được quản lí thích hợp thông qua việc tuân thủ phương châm cơ bản về bảo mật thông tin.

    1. Tuân thủ các điều khoản trên pháp lệnh và trên hợp đồng

Nhân viên của công ty chúng tôi luôn tuân thủ điều khoản yêu cầu về an toàn bảo mật trong quy chế, quy tắc pháp lệnh và trong hợp đồng khách hàng có liên quan đến tài sản thông tin được sử dụng trong công việc.

    1. Sự nỗ lực của nhân viên

Đối với nhân viên công ty chúng tôi, có những kiến thức bắt buộc và kỹ năng bắt buộc để duy trì và cải thiện an toàn bảo mật thông tin và đảm bảo nỗ lực bảo mật thông tin.

    1. Đối ứng với vi phạm và sự cố

Công ty chúng tôi không ngừng hoàn thiện hệ thống nhằm đối ứng với các sự cố an toàn bảo mật thông tin và vi phạm liên quan đến hợp đồng với khách hàng hoặc liên quan đến quy chế, quy tắc pháp lệnh trong bảo mật an toàn thông tin, hơn nữa còn cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng vì sự cố và vi phạm.

 

5/12/2023

 KEIZU VIETNAM COMPANY LIMITED

     Giám đốc: Toshiyuki Utsunomiya