Triển khai hệ thống
CRM Salesforce

Keizu Việt Nam cung cấp các giải pháp triển khai – tích hợp CRM tùy chỉnh dựa trên nền tảng CRM Salesforce nhằm đáp ứng các mô hình kinh doanh cụ thể của khách hàng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cấu hình, tùy chỉnh, tích hợp và hỗ trợ triển khai CRM cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau.

Là công ty triển khai hệ thống CRM Salesforce, Keizu Việt Nam đi sâu vào việc phân tích chi tiết hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho doanh nghiệp phương thức triển khai Salesforce phù hợp nhất, giảm thiểu rủi ro, chi phí và tối ưu hóa quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI XÂY DỰNG NÊN
CÁC CHUẨN MỰC HỆ THỐNG MỚI.

Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ ngay